Το δικηγορικό γραφείο της Δικηγόρου Αρχοντούλας Ηλ. Γιαννακού  λειτουργεί στην Ηγουμενίτσα, επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 22. Η Αρχοντούλα Ηλ. Γιαννακού γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1989. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το έτος 2012 και από τότε είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας. Από το έτος 2014 ασκεί με επαγγελματισμό και άρτια επιστημονική κατάρτιση τη μαχόμενη δικηγορία, εγγεγραμμένη ως Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις  στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας. Είναι εξειδικευμένη στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο, καθώς παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του αντίστοιχου τομέα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.  

Το 2019  πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια με Α.Μ. 1869 έπειτα από την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης από Α.Κ.Κ.Ε.Δ.- Αθηναικό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών –Προμηθέας.

Τον Φεβρουάριο του 2022 μετεκπαίδευθηκε  από το Α.Κ.Κ.Ε.Δ.- Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών –Προμηθέας,  στα πλαίσια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας   20 ωρών   και έλαβε πιστοποίηση  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑΣ .  Το πρόγραμμα αυτό  συνδύαζε  τη θεωρητική επιμόρφωση σε ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου και δικαίου του κτηματολογίου, την εξοικείωση με τα συστήματα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου αλλά και την πρακτική διάσταση της επίλυσης διαφορών που αφορούν ακίνητα μέσω θεωρίας και προσομοιώσεων διαμεσολάβησης. Πληρούσε τις απαιτήσεις για την εγγραφή  στο μητρώο των  κτηματολογικών διαμεσολαβητών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ. 2 περ. δ του Ν.2664/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ 70058οικ/31.12.2021.

Προσφέρει πλήρεις, εξειδικευμένες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες, τόσο σε δικαστικό όσο και σε εξωδικαστικό επίπεδο. Παρέχει ολοκληρωμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με συνέπεια, απόλυτο σεβασμό προς τον πελάτη και εχεμύθεια, αποσκοπώντας πάντα στην όσο το δυνατόν ταχύτερη και οριστική επίλυση των προβλημάτων σας.an

Τέλος, κατέχει πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης από το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

 

Επιπλέον δραστηριότητες  

  • Πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων”, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4336/2015», Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρεβέζης, Ιωάννινα.
  • Ημερίδα με θέμα: «Δίκαιο Διαδικτύου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», ELSA THESSALONIKI και η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Αμφιθέατρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
  • 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα: «Κράτος, Οικονομία και Επιχείρηση», Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Ιωάννινα.
  • Κύκλος κατάρτισης με τίτλο: “ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ”, Δικηγορικοί Σύλλογοι Κέρκυρας & Θεσπρωτίας και Νομική Βιβλιοθήκη.
  • Συνέδριο: “L’ Europe face a la crise”, S.E. L’ Ambaddadeur de France en Grece, Θεσσαλονίκη.
  • Διημερίδα με θέμα: “Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση”, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.