Δικηγορικό Γραφείο

Αρχοντούλα Ηλ. Γιαννακού

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

 Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Το δικηγορικό γραφείο της Δικηγόρου – Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αρχοντούλας Ηλ. Γιαννακού λειτουργεί στην Ηγουμενίτσα, επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 22. Η Αρχοντούλα Ηλ. Γιαννακού αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο. Προσφέρει πλήρεις, εξειδικευμένες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες, τόσο σε δικαστικό όσο και σε εξωδικαστικό επίπεδο. Παρέχει ολοκληρωμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με συνέπεια, απόλυτο σεβασμό προς τον πελάτη και εχεμύθεια, αποσκοπώντας πάντα στην όσο το δυνατόν ταχύτερη και οριστική επίλυση των προβλημάτων σας.

Τομείς Δικαίου

Αστικό Δίκαιο

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Εμπορικό Δίκαιο

Δημόσιο Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Τροχαία ατυχήματα

Υπηρεσίες 

Αιτήσεις  Α.Σ.Ε.Π.

Μεταφράσεις

 

Μεταφράσεις διαφόρων εγγράφων (πτυχίων, πιστοποιητικών, πονικών μητρώών κλπ)  στις ακόλουθες γλώσσες:

Αγγλική γλώσσα, Γερμανική γλώσσα, Ιταλική γλώσσα.

Ελληνικό Κτηματολόγιο 

 Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών για τη δήλωση ακίνητης περιουσίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Επικυρώσεις εγγράφων 

 

Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών & εξωδίκων

 

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Νόμος 4.469/2017

Έχετε νομικά ζητήματα ή ερωτήσεις;